Chính sách quyền riêng tư

Bảo Mật

Chúng tôi không đọc hoặc nghe bất kỳ trò chuyện và cuộc gọi nào của bạn

Không giống các ứng dụng nhắn tin khác, Ecobuzz không thể đọc được các trò chuyện cá nhân của bạn (bao gồm các trò chuyện một-một và trò chuyện nhóm) hoặc nghe được các cuộc gọi âm thanh hoặc video của bạn. Chúng tôi không thể truy cập tin nhắn của bạn vì chúng tôi sử dụng mã hóa đầu cuối theo mặc định. Bạn không cần phải tạm dừng để bật tính năng này lên. Điều này có nghĩa là các kênh liên lạc riêng tư và nhóm của bạn được mã hóa hoàn toàn nên chỉ bạn và những người bạn đang nói chuyện có thể đọc hoặc nghe được chúng.

Chúng tôi không thể và sẽ không bán nội dung của bạn

Khi các trò chuyện của bạn được bảo vệ bằng mã hóa đầu cuối, không ai có thể truy cập chúng. Quan trọng nhất, Ecobuzz không có quyền truy cập chúng – điều đó có nghĩa bất kỳ điều gì bạn chia sẻ sẽ không thể được sử dụng để nhằm đến bạn bằng quảng cáo về sau. Các ứng dụng nhắn tin khác sẽ không tự động mã hóa toàn bộ trò chuyện của bạn cho bạn trừ khi bạn bật chế độ mã hóa. Điều đó có nghĩa là một vài ứng dụng trong số này có thể truy cập, đọc và bán các trò chuyện riêng tư của bạn cho các bên thứ ba hoặc các công ty quảng cáo. Chính sách của Ecobuzz đảm bảo rằng chúng tôi không thể bán thông tin cá nhân của bạn vì chúng tôi tiên quyết chọn không truy cập vào các trò chuyện và cuộc gọi riêng của bạn. Nên, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ không bắt đầu xem các quảng cáo bí mật liên quan đến điều gì đó bạn vừa trò chuyện với bạn bè trên Ecobuzz.

Hơn cả mã hóa

Không chỉ các kênh liên lạc của bạn được bảo vệ bằng mã hóa đầu cuối theo mặc định, bất kỳ điều gì bạn chia sẻ sẽ không được lưu trữ trên các máy chủ của Ecobuzz khi đã được gửi đi. Thực tế, các tin nhắn bạn gửi sẽ đi theo cách của chúng từ thiết bị của bạn đến người nhận dưới dạng mã hóa. Nếu điện thoại của người nhận tắt hoặc họ không có kết nối Internet, ví dụ, tin nhắn của bạn sẽ đợi một cách kiên nhẫn trên các máy chủ của Ecobuzz trong khoảng thời gian giới hạn – vẫn an toàn và được mã hóa – cho đến khi thiết bị được chuẩn bị để nhận và giải mã nó

Bảo mật 100% và bạn có thể tin tưởng

Nhờ mã hóa đầu cuối, bất kỳ loại thông tin nào bạn chia sẻ sẽ luôn được duy trì giữa bạn và người mà bạn đang trò chuyện. Điều đó có nghĩa là bạn không bao giờ phải nghĩ hai lần về điều bạn có thể hoặc không thể chia sẻ khi bạn sử dụng Ecobuzz.

Mã hóa chuyển tiếp

Để tăng cường bảo vệ, mọi thứ Ecobuzz gửi đi từ thiết bị của bạn đến máy chủ trên đường đến thiết bị của người nhận sẽ được mã hóa khi nó di chuyển trên Internet.

Mã hóa đầu cuối theo mặc định

Các tin nhắn bạn gửi sẽ đi theo cách của chúng từ thiết bị của bạn đến người nhận dưới dạng mã hóa mà chỉ thiết bị của họ mới có thể dịch sang văn bản thuần bằng khóa mã hóa. Các khóa mã hóa chỉ tồn tại trên các thiết bị người dùng và không tồn tại ở nơi nào khác. Nên không ai – thậm chí trên Viber – có thể đọc các tin nhắn của bạn.

Tin tưởng các số liên lạc của bạn

Xác thực danh tính của người bạn đang liên lạc. Trong màn hình thông tin trò chuyện của bạn, xác thực và xác nhận rằng bạn đang trò chuyện với người họ nói họ là ai. Điều này cung cấp cho bạn thêm cấp độ bảo vệ bảo mật nếu có bất kỳ điều gì thay đổi với số liên lạc của bạn.

Trò chuyện ẩn

Định làm người khác bất ngờ và không muốn ai đó vô tình đọc được trò chuyện của bạn? Ẩn các trò chuyện khỏi danh sách trò chuyện chính của bạn và truy cập chúng bất cứ lúc nào bạn cần bằng mã PIN.

Các trò chuyện tự hủy

Các trò chuyện bí mật cho phép bạn thiết lập bộ hẹn giờ tự hủy cho mỗi tin nhắn trong trò chuyện của bạn để sau khi được đọc, tin nhắn của bạn sẽ tự động hủy khỏi trò chuyện Viber.

Luôn giám sát

Kiểm soát thời điểm người khác có thể thấy trạng thái trực tuyến của bạn và trạng thái gửi của tin nhắn họ gửi cho bạn.

Quyền riêng tư

Là một phần trong nhiệm vụ của chúng tôi để truyền bá những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, chúng tôi muốn bạn chia sẻ những điều quan trọng nhất với bạn bè, gia đình và bất kỳ ai khác xung quanh bạn. Điều quan trọng đối với chúng tôi là bạn cảm thấy thoải mái và tin tưởng chúng tôi với những thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ Ecobuzz. Vui lòng dành vài phút để đọc Chính sách quyền riêng tư này để bạn hiểu những thông tin chúng tôi thu thập, những gì chúng tôi làm với thông tin đó và tại sao.

Nói chung, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn, những Dịch vụ tốt nhất của chúng tôi. Điều này bao gồm, ví dụ, các tác vụ đơn giản như cho phép người dùng khác nhìn thấy tên và hình ảnh bạn chọn hiển thị. Điều này cũng giúp Dịch vụ của chúng tôi tránh khỏi gian lận và spam, cho phép chúng tôi hiểu được những dịch vụ bổ sung nào có thể hữu ích cho bạn và tất cả các mục đích khác được nêu trong chính sách này dưới đây.

Tất cả các tính năng cốt lõi của Ecobuzz , được bảo mật bằng mã hóa đầu cuối: Cuộc gọi Ecobuzz, tin nhắn một-một, tin nhắn nhóm, chia sẻ phương tiện riêng tư và thiết bị phụ. Điều này có nghĩa là các khóa mã hóa chỉ được lưu trữ trên các thiết bị của máy khách và không ai, kể cả chính Ecobuzz, có quyền truy cập vào chúng.

Phạm vi và sự đồng ý

Trước khi bạn bắt đầu chia sẻ những cảm nhận, điều quan trọng là bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và giữ thông tin cá nhân của bạn và thông tin khác nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đọc hoặc nghe nội dung bạn đang chia sẻ riêng tư. Bạn có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách này.

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn cũng đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo bạn đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng Ecobuzz.

Thông tin chúng tôi thu thập

Trước hết, chúng tôi muốn bạn yên tâm rằng chúng tôi không đọc hoặc nghe nội dung tin nhắn hoặc cuộc gọi của bạn được thực hiện riêng tư qua Ecobuzz và chúng tôi không lưu trữ những tin nhắn đó khi chúng được gửi đến nơi (trung bình mất ít hơn một giây). Nếu vì một lý do nào đó, tin nhắn sẽ được gửi đến nơi trong vòng tối đa 2 tuần, nó sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi.

Lưu ý rằng các cuộc trò chuyện với tool tự động và Tài khoản công cộng và cộng đồng thì không được mã hóa đầu cuối, nhưng chúng tôi sẽ mã hóa các tin nhắn đó khi được gửi đến máy chủ Ecobuzz và khi được gửi từ máy chủ Ecobuzz cho bên thứ ba (chủ sở hữu tài khoản công cộng hoặc công cụ bên thứ ba bổ sung (ví dụ: giải pháp CRM) được tích hợp bởi chủ sở hữu đó).

Chúng tôi thu thập thông tin tối thiểu cần thiết để đạt được các mục đích được nêu trong Chính sách này (xem bên dưới) và bạn có khả năng giới hạn những thông tin đó, như được chỉ định bên dưới trong mục Lựa chọn của bạn.

a) Thông tin đăng ký và tài khoản: Khi bạn sử dụng các những Dịch vụ khác nhau của chúng tôi, bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (ví dụ: tên, email, ngày sinh, tuổi, số điện thoại và có thể là cả thông tin thanh toán) và bạn không ẩn danh với chúng tôi. Điều đó có nghĩa là tên và ảnh của bạn (nếu bạn chọn cung cấp chúng) sẽ hiển thị cho những người dùng Ecobuzz khác. Khi bạn cài đặt Ứng dụng Ecobuzz, bạn cũng sẽ được yêu cầu cho phép chúng tôi truy cập vào sổ địa chỉ của thiết bị di động của bạn. Một bản sao số điện thoại và tên của tất cả các địa chỉ liên hệ của bạn (dù là thành viên của Ecobuzz hay không - nhưng chỉ tên và số điện thoại) sẽ được thu thập và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi để chúng tôi có thể cho phép bạn và các liên hệ của bạn kết nối.

(b) Thông tin mạng xã hội: Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Ecobuzz của mình thông qua các trang mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook, Twitter, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền truy cập liên tục vào thông tin cá nhân của bạn trên các trang web đó (ví dụ: công khai của bạn hồ sơ, danh sách bạn bè, tài khoản bạn theo dõi hoặc người theo dõi bạn, địa chỉ email, sinh nhật, lịch sử công việc, lịch sử giáo dục, sở thích, thành phố hiện tại và xem video). Chúng tôi có thể nhận được một số thông tin nhất định về bạn được lưu trữ trên các trang truyền thông xã hội nếu người dùng của các trang đó cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào hồ sơ của họ và bạn là một trong những người bạn hoặc kết nối của họ, tùy thuộc vào cài đặt của bạn trên các trang web đó.

(c) Thông tin hoạt động: Trong khi sử dụng Dịch vụ Ecobuzz, chúng tôi sẽ thu thập và những người dùng khác có thể thấy, trạng thái kết nối của bạn, cho dù bạn đã nhận và thấy tin nhắn được gửi cho bạn chưa, nếu bạn hiện đang thực hiện một cuộc gọi khác và thông tin liên quan đến các cuộc gọi và tin nhắn bạn đã gửi và nhận, chẳng hạn như thời lượng của cuộc gọi, ai gọi ai, ai nhắn tin cho ai, và vào thời gian nào; nếu bạn không muốn mọi người biết rằng bạn trực tuyến hoặc bạn đã xem tin nhắn, bạn có thể thay đổi các tùy chọn này trong cài đặt của mình. Đối với trạng thái được gửi và thông tin cuộc gọi (thời lượng cuộc gọi, cuộc gọi nhỡ, v.v.), chúng tôi tin rằng chúng rất quan trọng đối với người dùng Ecobuzz khác và do đó không thể bị hủy. Đối với Trò chuyện Bí mật, chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên khác về bất kỳ ảnh chụp màn hình nào mà bạn đã chụp (vì vậy hãy tôn trọng sự cảm nhận và đừng sử dụng chúng).

Chúng tôi sẽ nhận được thông tin tương tác từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn tương tác với Tài khoản công cộng, tool tự động và Cộng đồng trên Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể có được thông tin về các tin nhắn bạn thích, các bình luận bạn để lại và cả các trang web bạn đã xem qua các liên kết trong đó. Khi bạn sử dụng Tiện ích mở rộng trò chuyện và giải pháp mua sắm của chúng tôi, chúng tôi có thể biết những mục bạn đã tìm kiếm và chia sẻ. Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin về các tài khoản bạn đã truy cập và nội dung bạn đã xem để cải thiện mức độ liên quan của Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin về các dịch vụ giá trị gia tăng mà bạn đang sử dụng qua Ecobuzz hoặc ứng dụng (như trò chơi) mà bạn đã tải xuống thông qua Ecobuzz. Điều này bao gồm cho dù bạn hiện đang hoạt động, sở thích cá nhân của bạn (chẳng hạn như kết nối dịch vụ với Ecobuzz) và cách bạn sử dụng dịch vụ đó (ví dụ: tần suất, trong bao lâu). Chúng tôi cũng có thể nói với những người dùng Ecobuzz khác rằng bạn đang sử dụng một dịch vụ hoặc ứng dụng nhất định (để khuyên họ cũng nên thử dịch vụ đó).

(d) Thông tin từ các nguồn khác: Thông tin chúng tôi thu thập có thể được kết hợp với thông tin từ các hồ sơ bên ngoài (ví dụ: thông tin nhân khẩu học và thông tin liên hệ bổ sung) mà chúng tôi đã nhận được theo quy định của pháp luật.

(e) Thông tin bổ sung: Chúng tôi thu thập thông tin bổ sung khi bạn truy cập Ứng dụng của chúng tôi thông qua một thiết bị nhất định (ví dụ: số nhận dạng duy nhất của thiết bị di động của bạn; thông tin về hệ điều hành của thiết bị, trình duyệt, trình duyệt hoặc ngôn ngữ hệ điều hành, mạng không dây và điện thoại di động của nhà mạng; nhật ký cuộc gọi Ecobuzz ). Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu vị trí WPS của bạn - bạn có thể chọn có cho phép điều này hay không bằng cách thay đổi cài đặt theo dõi vị trí địa lý của bạn.